Widgets

På startsidan i Byggdagboken ger systemet dig direkt information om relevant data och information som rapporterats på dina projekt. Tack vare interaktiva widgets kan du anpassa din personliga startsida för att exempelvis få information om inrapporterade avvikelser/hinder, frånvarorapporter, nya ätor, ofakturerade projekt eller nyheter i systemet. 

©2023. Byggdagboken i Sverige AB. All Rights Reserved.