Efter den 25e maj 2018 är det vår nya integritetspolicy som gäller.

Byggdagboken kommer att behandla de uppgifter som Kunden lämnat till Byggdagboken i syfte att fullgöra avtal, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans och för statistikändamål.

Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden hos Byggdagboken oavsett hur dessa samlats in. Om Kunden vill ha sådan information ska Kunden lämna in en skriftlig begäran till Byggdagboken. Begäran ska skickas in underskriven per post eller per e-post. Kunden har också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.