Så fungerar kopplingen med Hogia Lön & Hogialön Plus

Genom kopplingen med Byggdagboken & Hogia Lön/HogiaLön Plus har du allt samlat digitalt och full koll på alla lönerelaterade lagar och regler.

För mer information, kontakta oss på 0651-57 57 60 / info@byggdagboken.se