Så fungerar kopplingen med Hogia Lön & Hogialön Plus

Genom kopplingen med Byggdagboken & Hogia Lön/HogiaLön Plus har du allt samlat digitalt och full koll på alla lönerelaterade lagar och regler.