Kontek

Med det webbaserade lönesystemet Kontek Lön kommer ditt företags lönehantering säkerställas på lång sikt med hjälp av kopplingen med Byggdagboken.

©2023. Byggdagboken i Sverige AB. All Rights Reserved.