Så fungerar kopplingen med Kontek

Med det webbaserade lönesystemet Kontek Lön kommer ditt företags lönehantering säkerställas på lång sikt med hjälp av kopplingen med Byggdagboken.

För mer information, kontakta oss på 0651-57 57 60 / info@byggdagboken.se

©2023. Byggdagboken i Sverige AB. All Rights Reserved.