Så fungerar kopplingen med Visma Lön

Genom kopplingen med Byggdagbokens plattform får du Visma Löns digitala verktyg som underlättar
hanteringen att skapa lön till företagets medarbetare.

För mer information, kontakta oss på 0651-57 57 60 / info@bygggadgboken.se