Lönehantering

Med Byggdagbokens sammanställning får du snabbt fram en överblick och nödvändigt underlag för löneutbetalningar. Se hur mycket tid varje anställd har lagt ner under period och få en insyn i hur tiden fördelas på era projekt.  När det är dags att betala ut löner så är det vara enkelt att exportera tidrapporterna till ditt ekonomisystemet. Nedan listas våra nuvarande integrationspartners som du kan exportera tidrapporter till. 

Export av löneunderlag

Vill du veta mer om Lönehantering?

Försäljning

Vill du veta mer om lönehantering?

Kundvård/Support

Är du redan kund och vill veta mer?

©2023. Byggdagboken i Sverige AB. All Rights Reserved.