Så fungerar kopplingen med Briljant Ekonomisystem

Med Briljant lön hanterar du enkelt och rationellt personalens löner. Med hjälp av kopplingen med Byggdagboken erbjuder Briljant standardlönearter för alla typer av lön och frånvaro.