Uppdatering av Fortnox integration

Vi har släppt en ny uppdatering av integrationen mot Fortnox. Alla kunder med integrationen behöver förnya sin koppling.  Den nya funktionaliteten avser ”Fakturaexporten” och möjliggör nu att kunna inkludera skannade leverantörsfakturor i Byggdagboken till fakturaexporten som skickas till Fortnox.