Onsdag den 27e juni släpper vi vår nya ÄTA Liggare