Under måndagen 17/2 publicerade vi en ny uppdatering. Uppdateringen innehåller inte mindre än fem nya funktionaliteter som du kan läsa om i inlägget nedan.

Vad är nytt?

Sammanställning – Per företag

Tidigare innehöll sammanställningen per företag ”enbart” tidrapporter. Nu inkluderas allt data som ett företag har rapporterat. Exempelvis artiklar, inhyrt/uthyrt och ÄTA.

Sammanställning – Attestering

Nu finns även möjligheten att attestera närvaro och frånvarorapporter direkt via sammanställningen.

För att få tillgång till denna funktion, behövs Företagsbehörighet 4.13 appliceras på din Företagsroll.

Sammanställning – Exportera arbetsorder till Excel

I sammanställningen för Arbetsorder, finns möjligheten efter att den sammanställning är gjord, att exportera resultatet till Excel.

Sammanställning – Redigera rapporter

Efter en hög efterfrågan har vi möjliggjort för användare att redigera rapporter direkt via sammanställningen. Detta innebär att du exempelvis kan redigera en tidrapport som innehåller fel antal timmar, eller ändra mängd angiven för en artikel.

För att få tillgång till denna funktion, behövs Företagsbehörighet 4.14 appliceras på din Företagsroll.

Projekt – Lägga till användare

I fliken projekt där du kan hantera, redigera och skapa nya projekt. Finns nu möjligheten, när du väljer vilka användare som ska få tillgång till projektet, att direkt välja alla användare med en särskild projektroll.

Frågor? Kontakta supporten!

Mail: info@byggdagboken.se
Växel: 0651-57 57 60

Categories: Aktuellt