Uppdatering av projektlistan och nytt kundregister