Under slutet av föregående vecka samt börja av denna (vecka 35) finns det nya funktioner och uppdateringar på plats i systemet för webben och appen. Du hittar information om utvecklingspunkterna i det här inlägget.

Uppdateringar för webben

Arbetsorder
– Delsignering av arbetsorder
– Lägg till egenkontroll som ska utföras vid skapandet av en ny arbetsorder
– Förbättrad sortering av kolumner i listan för arbetsordrar

Hantera projekt/Publicering
– Vid skapandet/redigering av ett projekt (Projekt -> Skapa/Lista), finns nu möjligheten att bestämma om namn på användare och personal ska visas för beställaren i dess vy vid publicering

Uppdateringar för Appen

Android
– Se andras dagboksinlägg i Översikten

iOS
– Se andras dagboksinlägg i Översikten
– Förstora bilder

Utöver ovan nämnda punkter ingår även generella förbättringar i såväl webb som app.

Har du frågor? Kontakta oss!

Support
Telefon: 0651-57 57 60
Mail: info@byggdagboken.se

Categories: Aktuellt