I vår senaste uppdatering, som släppas under torsdagen 2/7-20, kommer en större uppdatering för hanteringen av ÄTA. Inte minst släpper vi den efterlängtade ÄTA-modulen i Appen för iOS och Android!

Grundfunktionaliteten för hantering av ÄTA-rapportering via Dagboken förblir densamma. Sättet du skapar nya, och rapporterar på befintlig ÄTA ändras inte.

Det vi däremot har gjort är att utöka vad du kan rapportera på din ÄTA, och inte minst förbättrat PDF-hanteringen och den generella administreringen via ÄTA-liggaren i menyn.

Nedan summerar vi i punktform dom främsta nytillkomna funktionaliteterna

 • Tidrapportera (fakturatid) på ÄTA
 • Maskinrapportera på ÄTA
 • Exportera ÄTA till Excel
 • Skapa ny och rapportera på ÄTA:n i sin helhet via ÄTA-liggaren
 • Ny företagsbehörighet som vid tillämpning enbart ger tillgång till ÄTA tillagda på projekt som användaren har tillgång till
 • Gör om extern ÄTA till intern – Om den ej har aviserats till beställare
 • Ange datum för Fakturering/Delfakturering
 • Sammanställ ÄTA under specifik tidsperiod
 • Möjligt att plocka ut PDF på ÄTA för en specifik tidsperiod i sammanställningen
 • Ladda upp bilder i Fråga/Svar i Dagboken
 • Skapa ÄTA från Avvikelse/Hinder i Dagboken
 • Skapa Fråga/Svar från Avvikelse/Hinder i Dagboken

Utöver punkterna ovan, har vi även uppdaterat PDF:en för när du skapar en ÄTA. Där har vi bland annat förbättrat disposition och radbrytning. Men inte minst har dagsrapporterna i ÄTA förtydligats i PDF, där du också kan välja om du vill ha en ekonomisk summering för dag-för-dag.

Även sammanställningen har förbättrats för att inkludera tid -och maskinrapporter. Samt fått en tydligare summeringen och total per kostnadsmoment på respektive ÄTA. Allt för att ge dig en enkel ekonomisk överblick, och inte minst – koll på ett klick!

Full koll på din ÄTA-lista – Med rapportering via Appen!

ÄTA i Appen innehåller samma funktionalitet som du finner i webben. Detta innebär att du bl.a. kan skapa ny ÄTA, ange fakturadatum, avisera till beställare, hantera dagsrapporter och skapa PDF:er. Allt i din mobil!

I ÄTA-listan ser du alla dina ätor och kan enkelt söka eller sortera fram den ÄTA:n du vill jobba med. Du kan även se samlad information på din ÄTA för respektive moment genom att scrolla bland flikarna som du ser i över delen av skärmen.

Rapportering på ÄTA sker via fliken Dagsrapporter

Har du frågor? Kontakta oss!

Support

Tel.: 0651-57 57 60
Mail: info@byggdagboken.se

Categories: Aktuellt