När och Vad

Från och med idag kan du lägga till inhyrt och uthyrt material i dagboken.

Förbättringar

Den primära utvecklingen som gjorts är att det nu också finns möjligheten att registrera uthyrt material. Tidigare var enbart registrering av ’inhyrt material’ tillgängligt. En ytterligare utveckling är att funktionen numer är kopplad gentemot artikellistan, tidigare var ’inhyrt material’ baserad på fri-text. Fördelen med kopplingen till artikellistan är möjligheterna till en tydligare översikt och sammanställning!

Datamigrering i samband med uppdateringen

All befintlig information behålls.

Hur ser det ut?

Du hittar den senaste uppdateringen av ’inhyrt/uthyrt material’ på samma plats i ditt projekts Dagbok där ’inhyrt material’ tidigare låg.

Funktioner

För att exempelvis registrera en artikel som inhyrd, klicka på ’Skapa inhyrt’. Välj artikel från artikellistan, och fyll sedan i vart du hyrt artikeln, antal enheter och sist priset per dag alternativt vecka. När artikeln inte längre hyrs in/ut så klickar du på ’återlämna’. Den totala hyrperioden och kostnaden sammanställs sedan per projekt!

inhyrt bygg Material

Sammanställning av uthyrt/inhyrt

En utförlig sammanställning utav dina inhyrda och uthyrda artiklar hittar du i sammanställningen ’Per projekt’. Här väljer du en eller flera projekt samt över vilken period du vill sammanställa på. Klicka sedan på ’Sammanställ’ och därefter på ’Inhyrt’ eller ’Uthyrt material’ för att se en sammanställning per projekt.

inhyrt bygg Material

Categories: Aktuellt