Vi kommer under natten 2017-05-11 att uppdatera samtliga dagböcker.

Denna uppdatering innehåller mindre grafiska uppdateringar för dagböckerna, navigationsmenyn samt överliggande menyn där användarinformationen presenteras.

Vi har även släppt en uppdatering för ÄTA-hanteringen, där vi nu tillåter två olika arbetsflöden. Om man önskar ett mer strikt arbetsflöde gentemot beställaren (och om denna har en inloggning till er dagbok) så rekommenderar vi att rutan ”Skall kontrolleras av beställare” bockas i när ni skapar en ny ÄTA. Om detta görs så har ni möjlighet att avisera ÄTAn till beställaren, som då direkt får koll på hur ÄTA-jobbet fortlöper via sin egna inloggning.

Om ni inte önskar använda funktionerna för beställare så bör inte rutan ”Skall kontrolleras av beställare” bockas i. Då har ni istället möjlighet att jobba med ÄTA:n precis som vanligt, men kan stänga och öppna den utan att avisera.

Categories: Aktuellt