Vi kommer under kvällen 2017-04-13 att uppdatera samtliga dagböcker. I denna uppdatering ersätter vi den separata sidan för inloggning för beställare – dessa användare loggar nu in direkt via den vanliga sidan för inloggning. Vi har även utfört ytterligare förbättringar för skapande av projekt och ändring av projektuppgifter. Vid hantering och skapande av projekt kan man nu ange ansvarig arbetsledare, detta visas sedan vid skapande av PDF:er för dagböcker.

Categories: Aktuellt