Vi kommer under kvällen 2017-03-13 att uppdatera samtliga dagböcker för att implementera stödet för flera textinlägg per dagbok. När uppdateringen är gjord kommer samtliga textinlägg i ”Pågående arbeten” , ”Avslutade arbeten” samt ”Avvikelser/Hinder” att sparas i löpande form, knutna mot den inloggade användaren.

Bra att veta:

  • Användare som är administratör kan se och redigera alla inlägg.
  • Användare som inte är administratör kan endast se och redigera sina egna inlägg i dagboken.
  • Alla PDF:er som redovisar dagböcker innehåller all text som är skriven, men inte vem som skrev den. Detta gäller oavsett vilka rättigheter användaren har.
  • Användare måste fortfarande trycka på knappen ”Spara” längst ned i dagboken för att man skall kunna redovisa gentemot beställare, eller hämta PDF:er för period eller dag.
  • All annan inmatad data redovisas på samma sätt som förr, d.v.s på projektbasis.
  • Vi kommer att flytta över all skriven text från tidigare dagböcker till den nya lösningen. Den person som senast skrev i dagboken står då som ägare av inlägget, d.v.s precis som det fungerar idag.

Uppdateringen innehåller även en utseendeförbättring på dagboksbladet, samt mindre buggfixar.

Categories: Aktuellt