Från och med 3/7 kommer Behörigheter 2.0 att skickas ut successivt till våra kunder. Uppdateringen öppnar upp möjligheter att anpassa ert system ännu mer. Uppdateringen ändrar inget hur ni rapporterar och arbetar idag, så självklart kan ni jobba på precis som vanligt. Läs gärna mer om uppdateringen i texten nedan.

Inom en organisation finns många olika roller med olika arbetsuppgifter. Det som tillhör det dagliga arbetet för den ena, är kanske irrelevant för den andra. Vi på Byggdagboken vet vikten av att ha ett enkelt system med dom funktioner som är relevant för dig och dina kollegor i ert dagliga arbete.

Därför har vi utvecklat möjligheten till att skräddarsy Byggdagboken för att passa dig och dina kollegor ännu mer, med Behörigheter 2.0.

’’Vad är nytt?’’

Sättet att styra och tilldela behörigheter & roller har utvecklats till en mer övergripande hantering. Detta innebär att du vid skapandet av en ny användare enbart behöver tilldela den nya användaren dess roll på företaget för att användaren ska få rätt behörigheter. Vi har även förtydligat varje behörighets innebörd och vad det ger tillgång till.

’’Vad är en roll?’’

En roll är där ni kan definiera vilka behörigheter som ska ingå för den specifika rollen. Ni kan skräddarsy varje roll så att den passar varje anställd, grupp, projekt eller företag i ert system.

Exempel: ’’Varje användare som tilldelas rollen ’’Snickare’’ får tillgång Dagboken, Egenkontroller, tidrapportering och artiklar. Då dessa behörigheter inkluderas i rollen’’

’’Hur påverkar uppdatering vårt användande?’’

Uppdateringen av Behörigheter 2.0. ska inte påverka det dagliga användandet och redan upplagda användare. Det kommer att förenkla skapandet av nya användare och hanteringen av behörigheter. Om du upptäcker några buggar eller fel, kontakta supporten så hjälper vi er! 

Support: 0651-57 57 60

Företagsroll & Projektroll

  • Företagsroll: Med företagsroll så bestämmer du vilken roll användaren har på företaget. Detta avgör sedan vilka funktioner och flikar i menyraden till vänster som användarna med rollen har tillgång till. Vilken standardroll användaren har på valda företag anges vid skapandet av användaren och kan ändras under användarhantering.
  • Projektroll: Med Projektroll bestämmer du vilken roll användaren har på projekten. Projektrollen avgör vilka funktioner som ska finnas tillgängliga i Dagboken och projektet för användarna med den tilldelade rollen.

Detta innebär att du kan skräddarsy varje projekt med den roll så att den tilldelade användare på projektet enbart har relevanta moment tillgängliga i Dagboken vid rapportering. Vilken standardroll användaren ska ha på projekt anges vid skapandet av användaren och kan ändras under användarhantering. Du kan även addera/ändra projektroll för användarna vid skapandet/hantering av projekt.

Precis som vanligt så vill vi mer än gärna ha din feedback och synpunkter på systemet och på våra uppdateringar.

Kontakta oss!

Mail: info@byggdagboken.se

Tel: 0651-57 57 02

Categories: Aktuellt