Under måndagen vecka 23 släpper vi en ny uppdatering av publiceringsflödet i Dagboks-modulen. I det här inlägget förklarar vi dess nya funktionalitet.

Uppdateringen innebär i korthet en mindre förändring kring hur du publicerar, att du kan välja vad som publiceras, samt redigerings-lås vid publicering ”uppåt i kedjan”.

Publicera dag – UE

När en UE publicerar dag i Dagboken så blir det datumet låst för redigering för UE. Om UE behöver få datumet upplåst, så kan användare på Mitt Företag avpublicera dagen.

Användare via Mitt Företag kan avpublicera dag

Publicera dag – Mitt Företag

När du som användare på Mitt Företag ska publicera Dagboken till en beställare med en användare i Byggdagboken, finns nu möjligheten att styra och kontrollera vad som publiceras till beställaren.

När du klickar på Publicera Dag har du möjlighet att redigera kommentarer. Det kan exempelvis nyttjas för att exkludera information som inte är relevant för beställaren, men som du ändå vill ha kvar (bild 1).

Du kan även styra vilka moduler som ska inkluderas i samband med publiceringen (bild 2).

Om du har en beställare kopplad till ditt projekt och väljer att publicera dagen, så blir det datumet låst för dig och underentreprenörer i projektet för vidare redigering. Vid behov har däremot beställaren i sin vy möjligheten att Avpublicera dag, vilket då åter öppnar upp dagen för redigering och rapportering.

Om du inte har någon beställare kopplad till projektet, men ändå nyttjar publicerings-funktionen, så kan du öppna upp dagen genom att klicka på Publicerad -knappen och sedan Avpublicera.

Bild 1 visar hur du kan redigera texten som publiceras gentemot beställaren.
Bild två visar vilka moduler du kan välja att ta med eller exkludera vid publicering.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tel.: 0651-57 57 60
Mail: info@byggdagboken.se

Categories: Aktuellt