Från måndag den 10e september kommer vi att rulla ut en ny version av vår Byggdagbok. Du som kund kommer att se uppdateringen i ditt eget system inom kommande dagar.

Om du behöver instruktioner som hjälper dig att koppla en användare till anställda och till projekt. Eller om du vill lägga till ’tidrapportering behörigheten’ till en användare klickar du här.

Största förbättringar:

 • Vanliga användare kan nu användas för att logga in i tidsrapporteringen (tidsreg), ingen speciell u/e-användare krävs;
 • För att ha möjlighet att logga in i tidsrapporteringen behöver användaren vara kopplad till en anställd och ha behörigheten ’tidrapportering’;
 • Den nya behörigheten ’tidrapportering’ kan bara aktiveras när en anställd finns kopplad till användaren;
 • Kopplingen mellan användare och anställd kan hanteras i detaljvyn för användare och i detaljvyn för anställd;
 • Nya användare kan skapas i fliken ’Användare’ i detaljvyn för anställd, precis som tidigare, men de blir nu vanliga användare istället för e/u-användare;
 • Om en användare har tillgång till både tidsreg och andra delar av dagboken visas ett val vid inloggning, där man får välja att logga in i dagboken eller i tidsrapporteringen;
 • För att undvika missförstånd har vi nu samma terminologi i appen och webben, så vi använder ’tidsrapportering’ istället för ’tidsreg’;
 • Endast projekt som användaren har tillgång till visas nu i tidrapporteringen.

Datamigreringen i samband med uppdatering:

 • Alla befintliga e/u-användare kommer att finnas kvar med samma användarnamn och lösenord, men de kommer att konverteras till vanliga användare med behörigheten ’tidrapportering’ och koppling mot resp anställd;
 • Alla e/u-användare kommer alltså att synas i listan över användare, och kunna hanteras på samma sätt som alla andra användare;
 • Varje e/u-användare kommer att läggas till som användare i alla projekt som den har rapporterat på, för att inte förlora åtkomst till de projekten pga att vi nu har projektstyrning per användare;
 • Det kan innebära att användare förlorar tillgång till projekt som de ännu inte rapporterat på men ändå ska ha tillgång till. I det fallet måste de användarna läggas till i projektets användarlista.
Categories: Aktuellt