När och Vad

Vi har rullat ut en ny version av Sammanställning i dagboken. Du som kund kommer att se uppdateringen i ditt eget system inom kommande dagar.

Förbättringar

Den största skillnaden är att du nu kan selektera flera projekt, anställda, maskiner och artiklar samtidigt. Vi har även förbättrat flödet, antal klick och utseende så att du ännu lättare kan få Koll med ett Klick.

Datamigreringen i samband med uppdatering

All befintlig information behålls. Sammanställningen hämtar och presenterar numera informationen på ett enklare sett.

Jämförelse äldre funktionen med de nya

Navigeringen

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Tidigare när du klickade på ’Sammanställning’ visades huvudfunktionerna i ett horisontalt läge i huvudfönstret. Från och med nu visas de huvudfunktionerna direkt under ’Sammanställning’ -knappen.

Per projekt

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Den primära utveckling innebär att du nu kan välja och sammanställa på flera projekt samtidigt. Sedan presenteras all information på ett mer överskådligt sett än tidigare. Tidigare visades även samtliga inlagda bolag under sammanställningen per projekt, även om ingen information fanns att presentera. Nu visas enbart de bolag som det finns information på för vald period.

Per företag

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Funktionen är densamma, men presenteras enligt nya utseendet. Tidstyper står nu bredvid varan så att det är enkelt att kopiera och klistra innehållet till Excel.

Per anställd

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Den primära utvecklingen som gjorts, är att du nu ges möjligheten sammanställa på flera anställda samtidigt! Samma information presenteras som tidigare, men nu på ett mer överskådligt sätt!

Per maskin

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Största skillnaden är att du nu kan välja flera maskiner samtidigt. Efter att du har klickat på ’Sammanställ’ visas ’maskinkort’ som du kan klicka dig vidare på för att se sammanställningen för just den maskinen.

Artikel

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Från och med idag kan du sammanställa på flera artiklar samtidigt. Efter att du har sammanställt visas ’artikelkort’ som du kan klicka vidare på för att se sammanställningen för den artikeln.

Frånvaro

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Precis som med Maskiner och Artiklar kan du här selektera flera objekt samtidigt. I det här fallet selekterar du en eller flera anställda. Efter sammanställningen presenteras information i form av ’personkort’. Nu visas enbart de personer som det finns information på för vald period. Klicka på den anställdes namn för att se sammanställningen av registrerad frånvaro på denna person.

ÄTA

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Du kan nu välja att sammanställa ÄTA -arbeten på flera projekt samtidigt. Sedan presenteras informationen per projekt på ett liknande sätt som tidigare. Knapparna till PDF och ’Gå till äta’ är tydligare.

Ekonomi

Äldre versionen

Nya

Utveckling
Nu kan du välja start- och slutdatum istället för ’period’ i en listruta. Länken ’Export’ heter nu ’Ekonomi’. Här kan du ladda ner TLU-filer till Visma 300 & 600 för lönekörning. Just nu jobbar våra utvecklare för fullt Med utvecklingen av API och export till fler affärssystem!