Från och med måndagen den 1:a oktober kommer vi att rulla ut en ny version av Egenkontroller. Du som kund kommer att se uppdateringen i ditt eget system inom kommande dagar.

Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll. Egenkontroll är ett krav enligt plan- och bygglagen och krävs i varje entreprenad som följer branschbestämmelserna AB 04 och ABT 06. Att göra egenkontrollen till ett effektivt verktyg för bättre kvalitet, lönsamhet och kundrelation är värt varje ansträngning.

En egenkontroll avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Man visar därmed att man har organisation, rutiner och åtgärder för att kraven i lagar och förordningar uppfylls. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. En egenkontroll kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

Skyddsrond


Länken ’Skyddsrond’ har vi tagit bort från Dagbokens huvudmeny.


Istället hittar ni nu skyddsronder under ’Egenkontroll’ i dagboken. (Rolla ned)

Skapa Skyddsrond


Först klickar du på ’Företagsinställningar’ sen på ’Egenkontroll’ och därefter på ’Skapa’.


I det nya fönstret, under ’Benämning’, namnger du din skyddsrond.


Sen bockar du i ’Lägg till frågor för skyddsrond’.
Därunder lägger du till alla kontrollpunkter och frågor. Klicka på spara när du har lagt till alla kontrollpunkter, frågor och alla alternativ.

Certifieringar

BF9K är en produktcertifiering och detta innebär att speciella BF9K-krav skall kontrolleras i varje projekt (om kraven är relevanta för projektet och täcks av avtalet). Om ni är certifierat kan ni lägga till BF9K loggan på utskriften. För att göra detta gör ni följande:


Klicka på ’Företagsinställningar’ och sen på ’Certifieringar’. Därefter klickar ni på ’Lägg till’.


Här fyller ni i ’Namn’, ’Typ’ och ’Certifikat’. Och glöm inte att bocka i ’Aktiv’. Klicka på ’Spara’ för att få BF9K loggan på utskriften.

OBS:
Obehörig användning av BF9K certifikat kan ligga till grund för civila samt straffrättsliga påföljder enligt gällande lag.

Skapa egenkontroller


Först klickar du på ’Företagsinställningar’ sen på ’Egenkontroll’ och därefter på ’Skapa’.


I det nya fönstret namnger du din egenkontroll. Därunder lägger du till alla kontrollpunkter. Klicka på spara när du har lagt till alla kontrollpunkter och alla alternativ per kontrollpunkt.

Lägga till egenkontroll i dagbok

Öppna din dagbok och rulla ner till ’egenkontroller’. Efter att du har klickat på ’Skapa’ får du upp en lista med alla dina aktiva egenkontroller.


Klicka på ’Lägg till’ för att lägga till en egenkontroll i dagboken.

Fylla i egenkontroll


Klicka på ’Visa’ för att visa denna egenkontroll.

egenkontroll
Nu kan du utföra din egenkontroll och anteckna status på varje kontrollpunkt. Du kan även lägga till bilder eller kommentarer. Glöm inte att fylla i ’Egen anmärkning’. Nu kan du spara egenkontrollen.

Skapa PDF

pdf egenkontroll
Klicka på ’PDF’ för att skriva ut en egenkontroll.

markera egenkontroll
I nästa fönster visas alla egenkontroller. Markera de egenkontroller som du vill skriva ut och klicka på ’Spara PDF’.

Nu kan du ladda ner och öppna PDF-filen.
pdf egenkontroll

Categories: Aktuellt