Du vet väl om att du kan schemalägga frånvarotid på ett enkelt sätt via både Webb och App?

Schemalägg frånvaro i webben.

För dig som exempelvis främst jobbar i webben och vill schemalägga frånvaro på andra användare, gå in i fliken Frånvaro/Ledighet i menyraden.

Klicka först på den gula Lägg till -knappen – Välj sedan anställd i listan som du vill hantera.

I nästa steg väljer du först Frånvarotyp, bocka sedan i Schemalägg Frånvaro

Härnäst klickar du i mellan vilka datum och dagar som frånvaron ska registreras. Som bilden visar, har vi här först klickat i Måndagen den 6:e Juli, för att sedan klicka i Fredagen den 10:e Juli. Detta innebär att vi valt att dagarna mellan den 6/7 och 10/7 alla ska räknas som dagar med frånvaro.

I exemplet på bilden ovan appliceras frånvarotypen Semester, Måndag till Fredag i tre veckor. 

Till sist anger du Timmar per dag – vilket alltså innebär antal timmar med frånvarotid som ska appliceras på respektive dag. Och avsluta givetvis med att Spara.

Schemalägg frånvaro i Appen

Precis som all rapportering i Appen, så är även frånvarorapportering individuell och kan enbart registreras för den inloggad användaren.

Du hittar Schemaläggning av frånvarotiden via Tidrapport -> Frånvaro. Väl inne i frånvarorapporteringen, klicka datumhanteringen och aktivera sedan Schemalägg frånvaro.

Precis som i webben så anger du mellan vilka dagar som du önskar att schemalägga din frånvaron. När du valt datum klickar du på Klar, och fyller sedan i Timmar (per dag) och eventuell notering.

Har du frågor kring Schemaläggning av frånvaro? Kontakta oss!

Support
Tel.: 0651-57 57 60
Mail: info@byggdagboken.se

Categories: Aktuellt