Vi kan äntligen presentera en ny efterlängtad funktion i Byggdagboken.

Tidigare har tillagt pris för en artikel varit generell för varje projekt i Byggdagboken, och dessutom har även samtliga artiklar varit tillgängliga på samtliga projekt.

Vi har dock uppmärksammat önskemålet från våra användare gällande möjligheten till att skapa unika prislistor för varje projekt och kund. Och den möjligheten kan vi nu med glädje presentera!

Nya Funktioner i fliken Artiklar

Artiklar:  Att lägga till nya artiklar fungerar precis som tidigare, med undantaget att den nya artikeln adderas i en befintlig prislista. Om den nya artikeln inte ska läggas till i en specifik prislista, så läggs den per automatik till i ’’Standardprislistan’’ (standardprislistan är den prislistan som  finns tillgängliga på samtliga projekt, nya som gamla, om inget annan anges).

Prislistor (Ny): I menyvalet Prislistor under fliken Artiklar skapar du dina nya prislistor. Du anger namnet på din prislista, vilka artiklar som ska ingå och priset som ska gälla.  Om ni redan har inlagda priser på valda artiklar, så kan ni enkelt göra ett övergripande påslag för samtliga artiklar med antingen en fast summa eller med procentenheter.

Tilldelningar (Ny): I menyvalet Tilldelningar under fliken Artiklar kan du enkelt tilldela din nya prislista på det projekt som du önskar nyttja prislistan på. Du väljer vilket projekt du vill tilldela, väljer prislista och klickar spara. Du kan även tilldela underentreprenörer specifika prislistor för ditt projekt!

I och med dessa nya funktioner så tillkommer även två nya behörigheter – Hantera Prislistor och Tilldela prislistor.

  • Hantera prislistor: Möjlighet att skapa/redigera/ta bort prislistor och priser
  • Tilldela prislistor: Möjlighet att tilldela företagets prislistor till sina projekt och andra företag samt se befintliga tilldelningar