Hösten är äntligen här, och inte bara hösten, utan även vår nya planeringskalender!

I vår utveckling av planeringskalender har vårt mål varit, efter stor efterfrågan, att tillgodose behovet av att få en bra överblick på hur den interna verksamhetens planering ser ut och dess tillgängliga resurser i form av personal.

Hur får jag tillgång till planeringskalender?

För att få tillgång till planeringskalender behöver en administratör i er plattform tilldela behörigheten ”Planeringskalender” för företagsrollen som du nyttjar.
Användarhantering – Roller – Välj företagsroll – Bocka i Planeringskalender – Spara

Vart hittar jag planeringskalender?

När behörigheten är tilldelad, hittar du fliken Planering i menyraden till vänster.

Vad är Arbetslag?

I menyraden till vänster, strax under Planering, hittar du en funktion som heter Arbetslag. Du lägga till användare i ett arbetslag för att sedan på ett enklare sätt skapa en gemensam händelse för flera personer samtidigt.

Väl inne i planeringskalender, kan du nyttja denna funktion för att enkelt skapa en händelse för arbetslaget, se vilka som är tillgängliga samt få en överblick gällande hur många timmar som är planerad på varje person i arbetslaget, och hur många timmar som finns kvar att planera för den dagen/veckan/månaden (baserat på 40-timmars arbetsvecka).

Du hittar ”kalender för arbetslag” uppe i högra hörnet i planeringsfunktion

Hur skapar jag en händelse?

Börja med att välja vilka användare du önskar att skapa händelsen för. Du kan välja en eller flera för samma händelse. Du väljer användare genom att söka och välja användare i sökfältet ”Kalender för användare”.

Har du skapat ett Arbetslag så är det ett snabbt och smidigt sätt att se planeringen för flera användare och skapa nya händelser för en större grupp.

För att skapa en händelse – Klicka i kalendern på den tiden du önskar att händelsen ska påbörjas – håll musen i -klickad och dra sedan ned till händelsens sluttid. När du valt tidsperiod fyller du sedan i namnet på händelsen. I exemplet nedan har vi valt att skriva vilket projekt Hampus ska närvara på under den valda tiden – Projekt A.

Du kan även redigera en händelse genom att klicka på händelsen och sedan på ikonen högst upp till vänster bredvid händelsen. Här kan du justera beskrivningen, tiden samt om händelsen ska vara återkommande.

Categories: Aktuellt