Nu finns den efterfrågade funktionen ”intern kommunikation” tillgänglig i Dagboken i webben.

Intern kommunikation i projektets Dagbok

Funktionen möjliggör kommunikation mellan användare i projektets Dagbok i webben. Kommentarerna syns för de användare med tillgång till funktionen, och inkluderas inte i samband med skapandet av PDF av dagboksbladet.

För att få tillgång till funktionen intern kommunikation  behövs den nya projektbehörigheten 1.8 aktiveras för användarens roll.

Intern kommunikation i projektinformationen

Intern kommunikation finns även tillgänglig att nyttja i projekthanteringen. Användare med tillgång till Projekt -> Lista får per automatik tillgång till den nya funktionen.

Har du frågor? Kontakta oss!

Ta kontakt med supporten nedan eller med din kontaktperson hos oss på Byggdagboken.

Support
Telefon: 0651-57 57 60
Mail: info@byggdagboken.se

Categories: Aktuellt