Ett önskemål som återkommit från våra användare har varit ”jag vill se vart bilden är tagen” – Detta är nu möjligt tack vare Byggdagbokens nya stöd för Geotaggning! Säkerställ att du har den senaste versionen av iOS eller Android för att ta del av den nya funktionen.

När du laddar upp en bild via Byggdagbokens App visas en symbol vid bilden som indikerar om Geotaggning finns inkluderad i bilden. Om ingen symbol visas så har inte heller platsen för bilden kunnat läsas in ordentligt.

( Symbolen för att bild uppladdad via iOS innehåller Geotaggning är en vit jordglob uppe i vänstra hörnet )
( Symbolen för att bild uppladdad via Android innehåller Geotaggning är texten ”Geotagg” i nederkant av bilden )

Se bildens Geotaggning i webben

Bilder som innehåller Geotagg och den nya kartfunktion som beskrivs nedan finns i följande moment:
Arbeten i Dagboken
ÄTA
Egenkontroll
Arbetsorder

Nedan följer en beskrivning av hur du tar del utav Geotaggningen via Arbeten i Dagboken. Funktionen är densamma i samtliga moment där geotaggning finns tillgängligt.

  1. Logga in via webben – Välj Dagbok samt ditt projekt
  2. I pågående/påbörjade / Avslutade arbeten / Avvikelser/hinder – Klicka på bilden – Nu visas två symboler: förstoringsglaset samt ikonen för Geotagg – Klicka på ikonen
  3. Kartan öppnas nu upp med information om vart bilden är tagen

Categories: Aktuellt