Från och med 4/12 finns vår senaste funktion för webben tillgänglig – GANTT-schema. Med nya GANTT-schemat kan du planera dina resurser och uppgifter/projekt med en visuell tidslinje.

Funktionalitet

Skapa en ny huvuduppgift genom att klicka på plustecknet (+) i vänsterspalten. Du får nu välja om uppgiften ska vara kopplat mot ett projekt eller ej. Om inget projekt väljs, kan du själv bestämma uppgiftens beskrivning

För att skapa en planering – Klicka på plustecknet (+) i vänsterspalten
När du valt ett projekt blir projektnamnet dess beskrivning. Vid valet ”Inget projekt” anger du själv beskrivningen. I sista momenten anger du tidsspannet som uppgiften pågår. Klicka sedan på Spara.

När huvuduppgiften är skapad så ser du den i din tidslinje och kan börja lägga till fler uppgifter, resurser och milstolpar kopplat till just huvuduppgiften.

Plustecknet (+) i raden för uppgiften låter dig lägga till underuppgifter, resurser och milstolpar.

Du kan även koppla samman uppgifter/resurser med varandra genom att klicka på den vita cirkeln vid kanten av en uppgift- hålla in – och sedan dra till en annan. På så vis får du en tydlig bild av vilka uppgifter som hör samman med varandra.

Klicka, håll in och dra från den vita cirkeln från en uppgift till en annan för att koppla samman dessa.

Har du frågor?

Ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller ring/maila support vid frågor och funderingar.

Som alltid vill vi ha din feedback på funktioner i Byggdagboken, nya som gamla!

Support tel.: 0651-57 57 60
Mail: info@byggdagboken.se

Categories: Aktuellt