Vi kan med glädje presentera den nya arbetsorderfunktionen

För att få tillgång till arbetsordern behöver du först tilldela dig själv, och de användare som det är relevant för, behörigheten ’Arbetsorder’ på det företag som du/ni företräder. Behörigheter hanteras under ’Användarhantering’.

När behörigheten tilldelats, logga ut och in för att ladda om din profil. Sedan hittar du fliken ’Arbetsorder’ i nedre delen av menyraden till vänster.

Att skapa en ny arbetsorder

  1. Gå in i fliken Arbetsorder i menyraden till vänster
  2. Klicka på: ’Skapa ny arbetsorder’
  3. Välj vilket projekt som arbetsordern tillhör.
  4. Om du önskar att skapa ett nytt projekt utifrån din arbetsorder, klicka på ’Skapa Projekt’. När projektinformationen är ifylld kan du sedan välja ditt projekt för arbetsordern i ’Välj Projekt’.

Arbetsorderns innehåll 

När du valt vilket projekt som arbetsordern ska tillhöra, fyller du sedan i informationen om ordern. Du kan bl.a. ange plats för arbetet, ladda upp dokument, bilder och koppla egenkontroller till en arbetsorder.

Efter att du sparat informationen kan du i nästa steg lägga till arbetsmoment. Arbetsmomenten är de som visas i samband med rapporteringen av arbetsordern. Utföraren kan enkelt redovisa tid, ladda upp bilder, artiklar, maskiner och kommentera varje arbetsmoment.

Rapportera på arbetsorder

Du kan rapportera på en arbetsorder via din dator eller via ’Tidsreggen’ i mobil -och surfplatta.

Du som användare av ’Tidsregistreringen’ hittar Arbetsorderfunktionen i menyn uppe i högra hörnet. När du gått in i fliken ’Arbetsorder’, hittar du din tilldelade arbetsorder i listan och klickar sedan på den arbetsorder du vill rapportera arbete på.

Categories: Aktuellt