Arbetsordern har uppdaterats med ny funktionalitet! Du kan nu skapa en arbetsorder och koppla den mot en kund eller helt fristående.

Tidigare när du skapade en arbetsorder kopplades den alltid mot ett projekt. Du har givetvis fortfarande möjligheten att koppla din arbetsorder mot ett projekt, men nu kan du även koppla din arbetsorder direkt mot en kund. Utöver valet av kund och/eller projekt så kan din arbetsorder vara helt fristående.

Du skapar och lägger till nya kunder i systemet via fliken ”Kunder”. Har du inte tillgång till fliken ”Kunder” idag så kan du aktivera funktionen på din Företagsbehörighet via Roller.

Har du frågor eller behöver du hjälp att komma igång med att nyttja kunder i Arbetsordern? Ta kontakt med din kontaktperson hos oss på Byggdagboken, eller ring in till supporten så hjälper vi dig!

Kontakta oss!

Tel.: 0651-57 57 60
Mail: info@byggdagboken.se

Categories: Aktuellt