Från och med idag går det inte längre att ladda ner vår Personalliggare via App Store.

Vi har ingått ett samarbete med E-liggare. Alla som vill använda personalliggare i kombination med Byggdagboken kan kontakta oss. Våra kunder kommer att ha ett speciellt pris hos E-liggare och kostnader för personalliggare kommer att bli fakturerat via oss.

Telefon: 0651 – 57 57 60
E-post: info@byggdagboken.se

Du betalar bara för de månader där det finns in-/ut-checkade arbetare.

Alla som redan har laddat ner vår gamla personalliggare kan fortsätta att använda den som förut tills vidare. (sommar 2018)

Mer information om personalliggare hittar ni här.

Categories: Aktuellt