I den senaste uppdateringen av appen (iOS & Android) finns nu möjligheten att utföra era egenkontroller, skyddsronder och maskinrapporter på ett enkelt och smart sätt.

Egenkontroll

I skapandet av egenkontroller för appen har vi utgått från funktionaliteten i webbversionen, är du en van användare av egenkontroller i Byggdagboken så kommer du känna igen funktionaliteten.

Maskinrapport

Att rapportera din arbetade tid i maskin ska vara enkelt. Välj maskin, arbetad tid, kommentera och rapportera eventuella artiklar och/eller tillbehör.

Saknar du någon av funktionerna i din app? Du styr behörigheter och tillgängliga moduler i appen via roller i användarhanteringen.

Har du frågor eller feedback? Kontakta oss gärna!

Categories: Aktuellt