Dokument

Skapa mappar med viktiga dokument och dela dom till ditt projekt. Med åtkomsthanteringen säkerställer du att enbart behöriga användare kommer åt dokumenten i såväl webb som app.

Vill du veta mer om Dokument i Byggdagboken?

Försäljning

Vill du veta mer om våra funktioner?

Kundvård/Support

Är du redan kund och vill veta mer?

©2023. Byggdagboken i Sverige AB. All Rights Reserved.