Beställarkonto

Med Byggdagbokens unika beställarkonto kan du ge din beställare möjligheten att följa sitt projekt realtid.Genom att publicera Dagbok och ÄTA till beställaren kan du få rapporterna granskade och signerade. Trygghet för såväl entreprenör som beställare!

Vill du veta mer om Beställarkonto?

Försäljning

Vill du veta mer om vår funktion Beställarkonto?

Kundvård/Support

Är du redan kund och vill ha hjälp med ett beställarkonto?

©2023. Byggdagboken i Sverige AB. All Rights Reserved.