Personalliggare för bygg - Kom igång redan idag med Byggdagboken

Personalliggare

För att du på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna uppfylla Skatteverkets krav på redovisning, ingår vår personalliggare.

om byggdagboken
om byggdagboken

Du som bedriver verksamhet inom byggbranschen kommer enligt ett förslag från regeringen att från den 1 januari 2016 vara tvungen att föra en personalliggare. Förslaget innebär att du som entreprenör skall anmäla till Skatteverket att bygget ska påbörjas, och se till att det finns en utrustning för en elektronisk personalliggare. Det innebär att Du som ansvarig varje dag måste anteckna i personalliggaren, vilka som är aktiva på byggarbetsplatsen, och vid vilka tidpunkter. Med Byggdagboken kan Dina medarbetare själva registrera detta enkelt. Byggdagbokens modul personalliggare uppfyller skatteverkets krav för redovisning av detta.